Rosa Colomer i Artigas

(Barcelona, Barcelonès, 5 de juny de 1966 — Barcelona, Barcelonès, 22 d’octubre de 2013 )

Rosa Colomer i Artigas

© Teraflop

Lingüista

Llicenciada en filologia catalana (1989) i màster (1991) en lingüística aplicada per la Universitat de Barcelona. Desenvolupà la seva activitat professional al TERMCAT. Com a terminòloga, fou assessora dels llibres d’estil de “La Caixa” i de l’Ajuntament de Barcelona, sota la direcció de Joan Solà, i participà en la normalització de neologismes i en la revisió de part del lèxic especialitzat de la segona edició del diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans (2007). Des de l’Àrea de Normalització del TERMCAT s’incorporà al Consell Supervisor, on esdevingué membre permanent en representació del Centre de Terminologia. Del 2002 al desembre de 2012 fou directora del TERMCAT, on promogué noves metodologies de treball, de planificació estratègica i de gestió de la qualitat, i la col·laboració amb els especialistes dels diversos àmbits de coneixement, conscient de les necessitats terminològiques d’una societat dinàmica i canviant. El 2005 inicià la col·lecció En Primer Terme, dedicada a la difusió de criteris i estudis a l’entorn de la terminologia, i les jornades Espais Terminològics, de celebració biennal. El 2011 introduí els actes Fem Xarxa, un punt de trobada per al diàleg amb els col·laboradors del Centre. Fou també presidenta (2010) i secretària executiva (2011-12) de l’Associació Europea de Terminologia..