rosa del desert

f
Mineralogia i petrografia

rosa del desert

DiegoImagen (CC BY-NC-ND 2.0)

Agregat cristal·lí de guix, en el qual les làmines de creixement adopten formes de rosa.

És propi de les zones molt àrides.