Rosalind Elsie Franklin

(Londres, 25 de juliol de 1920 — Londres, 6 d’abril de 1958)

Biòloga molecular anglesa.

Cursà els estudis secundaris en una de les poques escoles de Londres que als anys trenta impartien física, química i biologia a noies. En 1941 es graduà en ciències a Cambridge i després d’un any d’estudis de postgrau, l’any 1942 ingressà a l’Associació Britànica per a la Recerca del Carbó, on dugué a terme recerques sobre les microestructures del carbó i el grafit, sobre les quals feu la seva tesi doctoral (1945). En 1947-50 estudià tècniques de difracció de Raigs X al Laboratoire Central des Services Chimiques de L’État de París i el 1951 ingressà com a investigadora al laboratori John Randall del King's College de Cambridge, on coincidí amb Maurice Wilkins i on amb independència d’aquest feu contribucions essencials sobre l’estructura de l'ADN mitjançant l’aplicació de tècniques d’imatge per raigs X. A la publicació del famós article de Watson i Crick on s’elucidava l’estructura de l’ADN (1953) s’adjuntaren els seus treballs com a material de suport, però és encara objecte de controvèrsia el reconeixement degut a la seva contribució. Posteriorment s’incorporà al laboratori de J.D. Bernal del Birkbeck College, on feu aportacions importants sobre els virus del mosaic del tabac i de la poliomelitis. Morí prematurament de càncer, del qual fou diagnosticat l’any 1956.