rosassa

f
Arquitectura

Motiu d’ornamentació circular dibuixat en un paviment o en un sostre.