Roser Matheu i Sadó

(Barcelona, 1892 — Barcelona, 1986)

Escriptora.

Filla de Francesc Matheu i muller del compositor i arqueòleg Antoni Gallardo, de qui publicà unes Notes biogràfiques (1962). Poetessa de to popular, de vegades vuitcentista o simbolista, ha publicat Poesies (1918), La carena (1933), Cançons de setembre (1936), Poemes a la filla (1949) i Poema de la fam (1952), i les biografies Vida i obra de Francesc Matheu (1971) i Quatre dones catalanes (1972).