Rotglà i Corberà

Roglà i Corberà, Rotlà i Corberà

Municipi de la Costera, al N de la comarca.

El terreny, pla al S, s’ondula lleugerament vers l’W i el N (tossal Negre, 253 m; Montolivet, 203 m). L’àrea conreada ocupa la major part del terme. Domina el regadiu, amb unes 300 ha, que aprofiten l’aigua del riu dels Sants i de pous, destinat a tarongers, hortalisses i arbres fruiters. El secà, abans dominant, resta molt reduït. Les activitats industrials són les derivades de l’agricultura (magatzems de fruita). El creixement de la població, feble al segle XIX, ha donat pas a l’estancament actual per emigració a Xàtiva i a França. El 2006 la població era de 1 041 h. El 48% de la població activa treballa a l’agricultura, però són com més va més importants els altres sectors a causa de la proximitat de centres industrials com Canals o Xàtiva. El cap del municipi és el nucli format pels antics pobles de Roglà i Corberà, que, fins el 1854, formaren termes separats. El terme comprèn, a més, els despoblats de Martí Tallada, l'Alqueria de Gil i les Alqueries de Galceran Sanç.