Rupelià

Estatge de l’Oligocè belga, que correspon aproximadament a l’Estampià.

L’estratotip és a les vores del riu Rupel (afluent de l’Escalda, a Bèlgica).