sa Torre d’en Gaumés

Torre d’en Galmés

Cercle talaiòtic de sa Torre d’en Gaumés (Alaior)

© Antònia Sànchez - blogenmenorca

Lloc o possessió del municipi d’Alaior (Menorca), al S de la ciutat, al camí de Sant Llorenç.

Hi ha un important poblat talaiòtic amb una taula. El jaciment ocupa unes 5 ha i inclou tres talaiots, una taula i dues línies de muralles que tanquen el poblat. Hom hi ha reconegut cases de planta circular i pati central, i un sistema de recollida d’aigües. El santuari, amb la monumental taula central, té planta de ferradura i façana còncava, encara que trencada. La sala

hipòstila, anomenada Flaquer, era utilitzada com a magatzem o construcció auxiliar. Hi ha altres restes, com portes d’entrada amb dintells, coves, etc. El conjunt, excavat en part entre el 1974 i el 1978 per Guillem Rosselló i Lluís Plantalamor, correspon al final de l’edat del bronze i a l’edat del ferro (cultura talaiòtica).

Actualment el poblat està molt ben indicat, amb diferents cartells informatius que ajuden a entendre les restes de monuments que hi veiem. A l’entrada del recinte hi ha un centre d’interpretació i el recinte està senyalitzat per a la seva visita. Com quasi tots els poblats d’aquest tipus, es troba ubicat en un terreny elevat a uns 92 m sobre el nivell del mar, cosa que permet una gran visibilitat de tot aquest sector sud.

En una de les excavacions dutes a terme es descobrí una imatge del déu egipci Imhotep, conservada al Museu de Menorca (Maó).