saba

savia (es), sap (en)
f
Botànica

Líquid que circula a través dels teixits vasculars de les plantes i que consisteix en aigua amb substàncies minerals i orgàniques dissoltes.

La saba ascendent o bruta va, a través del xilema, des de les arrels fins a les fulles i altres òrgans; conté les sals minerals absorbides del sòl. La saba descendent o elaborada va, a través del floema, de les fulles i òrgans fotosintetitzadors a tot el cos de la planta; conté els glúcids resultants de la fotosíntesi, que serveixen per a nodrir les cèl·lules de la planta.