saber fer

know-how (en)
m
Economia

Conjunt de coneixements tecnològics necessaris per a una àrea específica (producte; procés de producció, de distribució o de serveis; sector; innovació).

Mitjà necessari de l’activitat productiva i eina de perfeccionament, el know-how, a diferència del progrés tècnic (més general i dinàmic), és més específic i estàtic. És objecte de compra i venda, com ho són, per exemple, l’assessorament, les llicències i el franchising.