sacàdic
| sacàdica

adj
Psicologia

Dit de cadascun dels moviments ràpids, alternats per períodes breus de repòs, que efectuen els ulls mentre inspeccionen quelcom.

Quan hom observa un objecte, tot i que semblin estar immòbils, els ulls efectuen petites oscil·lacions molt ràpides amb períodes de fixació breu entre elles. Els moviments sacàdics permeten compensar l’efecte de cansament que es produeix en les cèl·lules fotoreceptores de la retina en reaccionar a una estimulació constant, conseqüència d’observar contínuament un mateix objecte, i així hom aconsegueix una sensació de continuïtat en les imatges percebudes. Cal diferenciar-los dels moviments que efectua el globus ocular mentre hom segueix un objecte amb la mirada i dels moviments voluntaris del cap, els quals interrompen els moviments sacàdics.