Sagiti

Sagittius (la)

(?, segle V — ?, segle V)

Primer bisbe conegut de Lleida.

És esmentat explícitament per Consenci en una carta adreçada, el 419, a sant Agustí, segons la qual era un dels principals factors del priscil·lianisme a la província Tarraconense.