Samuel Mountiford Longfield

(?, 1802 — ?, 1884)

Jurista i economista irlandès, primer titular de la càtedra d’economia política del Trinity College de Dublín (1832-36).

Precursor de Böhm Bawerk, en l’obra Lectures on Political Economy (1834) destacà la importància del concepte de cost de producció i elaborà una primera aproximació al d’utilitat marginal.