Sant Feliu de Rodors

Exterior de l’església de Sant Feliu de Rodors (Moià)

© C.I.C. - Moià

Església del municipi de Moià (Moianès), al NW del terme, al costat de les restes de l’antic castell de Rodors.

L’església, documentada el 939, que fou sotmesa a Moià, fou reedificada en època romànica i totalment transformada al segle XVIII. Es manté encara en peu en un pendent abocat a la vall de la seva riera, i fa conjunt amb la rectoria i el cementiri.