Sebastià Gomila i Llupià

(Barcelona, 1861 — Barcelona, 1934)

Escriptor i periodista.

De formació autodidàctica, fou director de l’editorial Seguí i d’"El Liberal” de Barcelona i fundà “El Ibérico”, “Las Carolinas” i “Barcelona Alegre”. Fou un escriptor prolífic en castellà: Anarquías (1896), La huelga (1901), El escándalo europeo (1915), Los herederos de la gran tragedia (1917). En català escriví les peces teatrals Càstig de Déu (1879) i Els vençuts (1903).