Sébastien Vaillant

(Vigny, Illa de França, 26 de maig de 1669 — París, 20 de maig de 1722)

Botànic francès.

Estudià la classificació del regne vegetal. Director del Jardin des Plantes, descriví acuradament la funció reproductora dels estams i del pol·len en el seu discurs d’obertura del curs 1717 (Sermo de structura florum, 1718). Publicà treballs sobre l’estructura de les flors i sobre la vegetació de la regió parisenca, com el Botanicon Parisiense, que fou la primera flora dels voltants de París.