Section d’Or

Grup d’artistes cubistes format a París el 1912.

Rebutjaven la perspectiva clàssica a favor de morfologies cubogeomètriques planes per tal de fer una anàlisi geomètrica de la realitat. En foren membres J.Metzinger, A.Gleizes, R.La Fresnaye, F.Léger, F.Picabia, M.Duchamp, F.Kupka i F.Villon, els quals, en la transició del cubisme analític al sintètic, acceptaren influències del fauvisme i del futurisme, per tal de representar la vida en tota la seva riquesa de color i de dinamisme, abandonant els colors apagats del cubisme dels anys anteriors. La Section d’Or tingué una vida curta, car la Primera Guerra Mundial dispersà el grup definitivament.