Sedecies

(?, segle VII aC — Babilònia, aprox. 585 aC)

Darrer rei (597-586 aC) de Judà.

Entronitzat per Nabucodonosor en lloc de Jeconies, que s’havia revoltat contra el domini babilònic, malgrat els consells del profeta Jeremies, es comprometé també ell en diverses coalicions contra els babilonis i finalment s’hi revoltà. Nabucodonosor, aleshores, després d’apoderar-se de Jerusalem i de destruir-la (586 aC), matà els seus fills davant d’ell, li tragué els ulls i el deportà a Babilònia.