segle

m
Cronologia

Cadascuna de les divisions de cent anys en què pot ésser dividida una era, especialment la cristiana.