segmentari
| segmentària

adj
Anatomia animal

Dit dels òrgans que es repeteixen en cada segment d’un animal, especialment els nefridis dels anèl·lids.

Normalment, a cada metàmer correspon un parell de nefridis, un de ganglis, un de feixos musculars, un de quetes, un de parapodis, un de gònades, etc.