selva pluvial

pluviïsilva
f
Geobotànica

Distribució geogràfica de la selva pluvial

© Fototeca.cat

Bosc equatorial o tropical humit.

Les selves pluvials ocupen les regions càlides amb pluviositat abundant durant tot l’any. Les comunitats vegetals selvàtiques són sempre arbòries, amb arbres molt alts, que formen diversos estrats, i amb una gran abundància de lianes i d’epífits. L’estructura hi és complexa i la diversitat d’espècies hi és molt alta. La manca de llum és notable en els estrats inferiors, poc esponerosos i amb plantes esciòfiles. L’ambient és saturat d’humitat, llevat dels estrats més elevats, on les plantes presenten caràcters xerofítics.