semigrup

m
Matemàtiques

Conjunt on hi ha definida una operació interna que és associativa.

Tot grup és semigrup, però la recíproca no és certa. Un semigrup és anomenat també monoide.