sendera

senda (es), path (en)
f
Geografia
Transports

Camí estret per als vianants.