sensellar

sense llar (no norm.)
f
m

Persona que no disposa d’un habitatge amb les mínimes condicions que permeten de viure amb dignitat.