Sentfores

Caseria i santuari (Santa Maria de Sentfores) del municipi de Sant Martí de Tous, Anoia.

Existia ja el 1329; la llegenda diu que la imatge fou trobada per un bou i un pastor de can Bossanya. El santuari estigué a càrrec dels jerònims de la Murtra de Badalona, entre el 1510 i el 1835. La seva església es reedificà el 1656 i s’amplià amb un cambril el 1777. Té una hostatgeria i casa d’ermitans al costat. És lloc de molta devoció comarcana.