serendipitat

serendipidad (es), sérendipité (fr), serendipity (en)
f

Descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents.