sèrie temporal

f
Economia

Seguit de dades de producció, preus, vendes, exportacions, etc, recollides amb una seqüència periòdica, l’anàlisi de les quals permet d’establir relacions entre les diferents categories econòmiques.