serra de Queralt

Vista aèria del santuari i la serra de Queralt

© Fototeca.cat

La més meridional de les Serres Exteriors del Prepirineu berguedà, a la dreta del Llobregat, a NW de la ciutat de Berga.

És un plegament anticlinal de calcàries cretàcies i juràssiques, que passen a eocèniques a ponent, bolcades damunt l’Oligocè de la Depressió Central catalana, enfonsat per una falla que mostra l’escarpament tectònic a uns 900 m alt. Entre l’escarpament i el riu de Metge els plecs de la serra de Queralt estricta es drecen verticals al SE i s’eleven a 1 292 m (santuari), a 1 180 la capella de la Cova i a 1 247 el Castellberguedà. La baga de Queralt s’eleva cap al NW fins a 1 300 m i més. En sentit ampli, la serra de Queralt es prolonga a l’W pel serrat Gran (1 426 m alt.) i el pla de Campllong (1 482 m a la baga) fins a la serra dels Lladres (1 588 m alt.).