setge de Cambrils

Acció militar de la guerra dels Segadors, entre l’exèrcit castellà, manat pel marquès de Los Vélez, i les forces catalanes que defensaven Cambrils (desembre del 1640).

Els atacants (2 500 homes, 3 000 cavalls i 25 canons) iniciaren el bombardeig de la població el dia 13; els defensors (4 000 homes, la majoria pagesos), dirigits per Antoni d’Armengol, baró de Rocafort, capitularen el dia 15. Les tropes ocupants, mancant a la paraula donada, saquejaren la vila i exterminaren la major part dels defensors i, després d’un consell de guerra sumaríssim, donaren garrot a Antoni d’Armengol, Jacint Vilosa, governador militar del Camp de Tarragona, Carles Bertrolà, sergent major, el batlle i els jurats de la vila, revestits de les insígnies de llurs càrrecs, i els penjaren a la muralla. El fet tingué una gran repercussió política i contribuí a enardir la resistència catalana.