sifonòfors

sifonóforos (es), Siphonophora (en)
m
pl
Zoologia

Ordre de cnidaris de la classe dels hidrozous, nedadors marins, generalment arrossegats pels corrents i, per tant, per elements planctònics, pelàgics i colonials (colònies de pòlips i d’hidromeduses, més o menys modificades).

Són d’estructura complexa, puix que presenten un polimorfisme intens. Els individus polipoides poden ésser classificats en gastrozooides, proveïts d’un filament prènsil, carregat de cnidoblasts urticants; gonozooides, unisexuats, que produeixen les gònades, però en els quals el sifonòfor és, en el seu conjunt, hermafrodita, i dactilozooides, de boca reduïda o absent, sense cnidoblasts, però amb cèl·lules sensitives i adhesives (els filaments prènsils i sensitius en moviment constant). Els medusoides poden ésser diferenciats en nectocalzes, meduses sense manubri, boca ni tentacles, però amb musculatura, per comunicar el moviment a la colònia; gonòfors, portadors de les gònades; bràctees o fil·lozooides, protectors i pneumatòfors, per a la flotació de la colònia. Aquests diversos individus poden ésser distribuïts al llarg d’un estoló, anomenat també hidrosoma, de vegades en forma de disc (Velella sp), que oscil·la entre pocs mil·límetres i alguns metres. La barqueta (Velella sp), de color blau, i el borm de vela (Physalia sp) són comuns a les costes dels Països Catalans.