Sigebod

(?, ? — ?, 885)

Arquebisbe de Narbona (~873-885).

És mencionat per primera vegada el 873. Assistí al concili de Chalôns-sur-Saône (875) juntament amb els bisbes Frodoí de Barcelona i Teuter de Girona. El papa Joan VIII li adreçà almenys cinc cartes, on es tracten qüestions disciplinàries. Cridat per Frodoí, anà a Barcelona per tal de cercar la tomba d’Eulàlia de Barcelona el 877. Quan Guifré el Pelós recuperà la plana de Vic, el Lluçanès, el Moianès i el pla de Bages el 879, posà aquests territoris sota la jurisdicció immediata de Sigebod, fins a la restauració del bisbat ausetà el 888.