Simon Stevin

(Bruges, 1548 — la Haia, 1620)

Matemàtic flamenc.

Es destacà pels seus estudis sobre les fraccions decimals, l’estàtica del triangle de forces, l’equilibri dels cossos en un pla inclinat, la trigonometria, etc., que exposà en nombrosos tractats que publicà. Traduí Diofant, i es declarà partidari d’introduir el sistema decimal en els sistemes de pesos i mesures.