Simone Weil

(París, 3 de febrer de 1909 — Londres, 24 d’agost de 1943)

Simone Weil

© Fototeca.cat

Escriptora francesa.

Professora de filosofia, l’interès per conèixer personalment el món del treball i els seus efectes psicològics la portà a treballar a la fàbrica Renault durant un quant temps. Malgrat el seu pacifisme, però fidel als seus ideals anarquistes, participà en la Guerra Civil Espanyola en el bàndol republicà. Després d’una temporada als EUA, s’establí a Anglaterra, des d’on col·laborà en la Resistència francesa. Nascuda en un ambient judaic, la seva inquietud mística l’apropà a un cristianisme en la línia existencialista de Kierkegaard. De les seves obres, publicades pòstumament, que reflecteixen preocupacions socials i religioses, cal destacar La pesanteur et la grâce (1947), La connaissance surnaturelle (1949), La condition ouvrière (1951), Attente de Dieu (1951; traduïda al català el 1965) i Oppression et liberté (1955).