Sin

Divinitat còsmica babilònica.

D’origen sumeri, era el déu de la lluna i en procedien els reis i llur poder. Formava una tríada amb els seus fills Šamaš i Ištar. Fou adorat també a Síria, principalment a Harran. La seva companya era Ningal.