sinàpsids

m
pl
Paleontologia

Subclasse de rèptils que aparegueren durant el període carbonífer, foren molt abundants al Permià i s’extingiren durant el Triàsic i, excepcionalment, al Cretaci.

Incloïa els ordres dels pelicosaures i dels teràpsids. És considerat un clade de vertebrats tetràpodes amniotes que inclou totes aquelles formes caracteritzades per un crani dotat d’una sola obertura temporal posterior a l’òrbita. El grup inclou els mamífers i totes aquelles formes de rèptils més properes a aquests que no pas a altres amniotes.