sistema

m
Geologia

Unitat cronoestratigràfica de jerarquia inferior a l’eratema i superior a la sèrie.

Li correspon la unitat geocronològica anomenada període.