sistema Duffy

m
Biologia

Sistema d’aglutinògens dels eritròcits caracteritzat per la presència de l’aglutinogen Fy.