Sistema Mediterrani Català

els Catalànids

Nom amb que es coneix el conjunt de la Serralada Litoral Catalana i la Serralada Prelitoral Catalana.

Morfològicament i geogràficament (segons Francisco Hernández Pacheco) comprèn els relleus estesos des de les Gavarres (Baix Empordà) fins als ports de Beseit, entre la Depressió Central i la mar. En canvi, seguint criteris estructurals (segons Noel Llopis i Lladó) i àdhuc per afinitats bioclimàtiques, sembla necessari de considerar que també comprèn la depressió costanera fins a Castelló de la Plana, continuació de la del baix Ebre, i les elevacions més septentrionals del País Valencià (les serres del Maestrat i els ports de Morella), orogràficament integrades a la serralada Ibèrica.