sistema MKSA

m
Física

Sistema d’unitats físiques en què les magnituds bàsiques són la longitud, la massa, el temps i el corrent elèctric, i les unitats corresponents el metre (m), el kilogram (kg), el segon (s) i l’ampere (A), respectivament.

En afegir-hi el kelvin, la candela i el mol, fou format el sistema internacional d’unitats (SI).