sistema tècnic

sistema pràctic
m
Física

Sistema d’unitats que pren com a magnituds fonamentals la longitud, la força i el temps, i, com a unitats respectives, el metre, el quilogram força o kilopond i el segon.

Ha estat bastant emprat en mecànica i enginyeria, però actualment va essent substituït pel sistema SI.