Sixt III

(Roma, ? — Roma, 440)

Papa (432-440).

Sacerdot romà, tingué fama d’afavorir Pelagi, fet que li valgué rebre una carta de sant Agustí sobre la gràcia prevenient i el lliure albir. Ja papa, restà neutral en els afers del pelagianisme i el semipelagianisme i es mostrà conciliador amb els nestorians. La seva festa se celebra el 28 de març.