Sjaelland

Illa de Dinamarca, la principal de l’arxipèlag danès.

Situada entre la mar del Nord i l’estret de Kattegat, és separada de Suècia, a l’E, per l’estret d’Øresund, i de l’illa de Fun, a l’W, pel Gran Belt. És una illa plana, formada per un sòcol calcari i coberta per materials glacials i fluvioglacials que han donat fèrtils sòls. És la zona més poblada de Dinamarca: concentra gairebé la meitat de la seva població, i s’hi troba la capital, Copenhaguen. Agricultura (patates, bleda-rave i cereals), ramaderia i bosc. L’activitat industrial es concentra a la capital.