Soba

Municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria, situat a la serralada Cantàbrica i delimitat a l’E per Biscaia.

El poblament hi és disseminat. El cap del terme és Veguilla.