Societat Anònima Editora Aymà

Editorial fundada a Barcelona el 1944 per Jaume Aymà i Ayala i el seu fill Jaume Aymà i Mayol amb la denominació Aymà editor; transformada en Aymà Societat Limitada, Editors el 1955 i en Aymà, Societat Anònima Editora el 1957 amb l’aportació econòmica de Fèlix Escalas i Fàbregas.

Publicà principalment llibres d’art i d’història de temes catalans (El arte modernista catalán, d’Alexandre Cirici, 1951) i llibres infantils i de viatge, en català i castellà. En català publicà les col·leccions “Guió d’Or” (1947), “Col·lecció literària Aymà” (1947), “El Club dels Novel·listes” (1955), etc., i les primeres obres monumentals després del 1939 (Les terres catalanes, 1951, de Pere Blasi; Barcelona vista per Dionís Baixeras, 1947; L’art català, 1955-61). L’any 1962 Aymà pare i fill es retiraren de la societat i continuaren llur activitat editorial amb el nom de Delos-Aymà. A partir d’aquesta data, Aymà, Societat Anònima Editora, presidida per Joan B. Cendrós i sota la direcció literària de Joan Oliver, aplegà els fons de les editorials Proa, Alcides, Ossa Menor i Quaderns de Teatre i en continuà les col·leccions fins l’any 1983, en què l’editorial restringí les seves activitats i cedí a la Fundació Enciclopèdia Catalana, per a la seva continuïtat, les col·leccions “Biblioteca a tot vent”, “Ossa Menor”, “La Mirada” i “Quaderns de Teatre”.