Societat per a l’estudi del llenguatge poètic

Obščestvo Izučenija Poetičeskovo Jazyka (ru)
OPOIAZ (ru) (sigla)
OPOJAZ (ru) (sigla)

Societat fundada el 1916 a Peterburg que reuní investigadors del llenguatge en general, deixebles de Badouin de Courtenay (L. Jakubinskij) i estudiosos del llenguatge poètic especialment (V. Šklovskij, B. Eigenbaum, J. Tin’anov, B. Tomačevskij, O. Brik).

Aquesta escola de crítica literària reprengué l’estil crític esbossat per Aristòtil a la Poètica, en la mesura que considerava el fet literari, abans que res, com una estructura formal del llenguatge. R. Jakobson hi col·laborà amb articles sobre la poesia futurista i altres temes fonamentals. Foren criticats per L. Trockij per manca de visió sociològica i per ambigüitat política. L’OPOIAZ anà desapareixent vers l’any 1926, sota la pressió ideològica de l’estalinisme.