Solidarność

Nom amb què és coneguda l’organització sindical polonesa Sindicat Professional Lliure Autogestionari Solidarność.

Fou creat amb l’acord de Gdańsk (1980), on el govern polonès hagué d’acceptar, entre altres peticions dels obrers en vaga (iniciada a les drassanes de Gdańsk i que ràpidament s’estengué a gran part del país), la legalitat d’uns sindicats lliures, i aviat assolí els deu milions d’afiliats i esdevingué l’organisme unitari del moviment per la democratització de Polònia. Pel desembre del 1981, després del cop d’estat del general Jaruzelski, el govern militar suspengué l’activitat dels sindicats lliures i internà el seu president Lech Wałesa junt amb d’altres dirigents sindicals. En 1982-89 Solidarność fou il·legalitzat, si bé l’ activitat clandestina del sindicat fou clau per a les negociacions que conduïren al canvi de règim (1989). De nou legalitzat, en les eleccions d’aquest any la branca política de Solidarność aconseguí bons resultats a les dues cambres legislatives i Tadeusz Mazowiecki, dirigent de la facció moderada, fou nomenat primer ministre (1989). Wałesa renuncià la presidència del sindicat i fou elegit president de la república (1990). Posteriorment, les tensions entre les tendències moderada i radical (que portaren a la dimissió de Mazowiecki en enfrontar-se a Wałesa en les eleccions presidencials) afebliren l’organització i li restaren protagonisme. En les eleccions del 1993 només obtingué representació al senat. El dia 8 d’agost de l’any 2000, el socialdemòcrata Aleksander Kwaśniewski fou reelegit en el càrrec de president de Polònia per un període de cinc anys més, amb el 53,9% dels vots emesos. Els resultats suposaren una clara derrota per al candidat de la coalició de la dreta en el govern i líder de Solidarność des del 1991, Marian Krzaklewski.