solució sòlida

f
Tecnologia

Corbes d’equilibri sòlid-líquid de tres tipus de solucions sòlides

Textura d’un aliatge quan els àtoms que el formen són de dimensions semblants.

De manera que constitueixen un únic cristall en el qual els dos o més tipus d’àtoms alternen en la composició corresponent, anomenada solució sòlida única o solució única, o quan els àtoms més petits s’allotgen en el reticle dels àtoms més grossos, tot deformant-los.