somnambulisme

sonambulismo (es), somnambulism (en)
m
Psicologia

Estat patològic, anàleg al somni i que es produeix generalment durant aquest, en el qual el subjecte s’aixeca, es mou, camina, escriu i parla en una mena de somni actiu i no sols representatiu.

El somnambulisme pot ésser també artificial o provocat, i en aquest cas és una de les formes de l’estat d’hipnosi, en el qual és possible d’entrar en relació amb el subjecte mitjançant la paraula i presentar aquest, per a un observador no previngut, l’aspecte d’una persona normal i ben desperta.