sorbitol

C6H14O16
m
Bioquímica

Alcohol hexahidroxílic derivat formalment de la glucosa per reducció del grup aldehid d’aquesta, que ocorre a la natura en petita quantitat en diversos fruits.

És un sòlid cristal·lí incolor, de gust dolç, soluble en l’aigua i l’acetona i poc soluble en els altres solvents orgànics. Pot existir en dues formes enantiòmeres, la natural de les quals és el D(-)-sorbitol; amb [a]2 5 G = -1,98° (en aigua). Hom l’obté industrialment per hidrogenació catalítica de la D-glucosa, i és emprat com a producte de partida en l’obtenció de l’àcid ascòrbic per fermentació, en medicina com a colagog, i com a edulcorant i additiu alimentari.