soroll

m
Medicina

So confús, irregular, més o menys fort, normal o patològic, que hom sent gairebé sempre per auscultació.